Hook and bar, hook and eyes

Hook and bar hay hook & bar bằng kim loại sử dụng cho quần tây, quần sooc, ... Hook and eyes hay Hook & eyes thường sử dụng trong móc áo ngực, móc túi xách, ...