Nhà sản xuất nút cúc BBT Thái Lan hơn 50 năm kinh nghiệm và 150 công nhân

Phụ liệu may Sài Gòn là đại diện tại Việt Nam của Nhà sản xuất nút cúc BBT Thái Lan hơn 50 năm kinh nghiệm và 150 công nhân. Nút khuy cúc các loại của chúng tôi bao gồm: nút khuy cúc áo bằng nhựa, nút kim loại, nút bọc vải, nút gỗ, hook & bar, hook & eye, móc, khoen, phụ kiện thú nhồi bông, ...

Tư vấn khách hàng