Nút bọc vải

Nút bọc vải được ứng dụng để làm nút áo khoác, nút áo kiểu, nút trang phục phá cách. Nút bọc vải dùng phối với trang phục phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt.